ČISTEĆI MEDVJEDIĆI

Buduće aktivnosti

Afterwork akcija čišćenja – Srednjaci

Čikolov – Kreativno jutro Dubrava

Akcija čišćenja – Nova Kapela

Akcija čišćenja – izvor Slapnice

Igrokaz i akcija čišćenja – park Srednjaci

Čikolov – okretište Dubrava

Akcija čišćenja – Varaždin

Akcija čišćenja i čikolov – Srednjaci